Wstecz

Pojęcia i informacje

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE A PSYCHOTERAPIA

Pojęcia „poradnictwo psychologiczne”, „konsultacje psychologiczne” i „psychoterapia” bywają czasem używane zamiennie, co przysparza wielu nieporozumień, szczególnie w czasie pierwszego spotkania ze specjalistą. W rzeczywistości są to działania o zupełnie innych celach i odmiennym charakterze.

Porada psychologiczna to jednorazowe działanie, której celem jest udzielenie klientowi informacji lub przedstawienie propozycji rozwiązania danego problemu. Poradnictwo można prowadzić w zakresie np. problemów małżeńskich, problemów wychowawczych z dziećmi, leczenia i profilaktyki uzależnień lub wyboru odpowiedniego zawodu w zależności od oczekiwań pacjenta i specjalizacji psychologa. Jest to kontakt psychologiem, podczas którego, w wyniku rozmowy, dochodzi też do rozpoznania przyczyn doświadczanych trudności i dobrania najbardziej odpowiedniej formy dalszej pracy. Mogą to być konsultacje czy psychoterapia.

W przeciwieństwie do poradnictwa, psychoterapia jest oddziaływaniem trwającym dłużej. Tu celem jest uzyskanie przez pacjenta względnie trwałych zmian w funkcjonowaniu oraz polepszenie jakości życia. Realizacja tych celów odbywa się  poprzez głębsze przyjrzenie się istocie zgłaszanego problemu, a co za tym idzie – samemu sobie. Psychoterapia jest metodą leczenia osób z zaburzeniami w funkcjonowaniu. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (1998) sformułowało zasady stosowania psychoterapii, podkreślając, że jest to metoda z wyboru w leczeniu zaburzeń nerwicowych, somatoformicznych, zaburzeń osobowości i zaburzeń rozwojowych. Psychoterapia jest też składową oddziaływań leczniczych wobec innych zaburzeń zdrowia psychicznego, m.in. uzależnień, zaburzeń afektywnych i psychotycznych. W związku z takim założeniem, psychoterapeuta nie udziela klientowi porad na temat tego, jak ma żyć – zamiast tego towarzyszy mu w szukaniu odpowiedzi na trudne pytania, służy swą wiedzą i doświadczeniem, wspiera naturalny proces rozwojowy. W efekcie osoba w terapii niejako sama dociera do tego, co jest dla niej ważne.

Konsultacje psychologiczne to pomoc osobom doświadczającym kryzysów w realizacji zadań życiowych. Jest profesjonalną pomocą osobom, które nie radzą sobie z realizowaniem zadań rozwojowych i zaspokajaniem swoich potrzeb albo potrzebują pomocy w doskonaleniu swoich umiejętności potrzebnych do realizacji ich potrzeb. Głównym zadaniem konsultacji jest uaktywnianie mocnych stron osoby doświadczającej dystresu psychicznego w okresach przełomów rozwojowych, osobistych wyzwań czy życiowych kryzysów. Słowo „odzyskanie” jest tutaj szczególnie ważne (w porównaniu do „naprawiania” w psychoterapii) i oznacza umożliwienie osobie korzystania z nabytych wcześniej umiejętności wpływania na własne życie. W przypadku jednak, gdy decydują się Państwo jedynie na konsultacje, bez skorzystania z terapii, zazwyczaj kontakt zamyka się po 1-3 spotkaniach, po których nasz specjalista udzieli Państwu możliwie pełnej informacji, jakie działania należałoby podjąć, aby skutecznie poradzić sobie z problemem. Konsultacje psychologiczne są przeprowadzane przez psychologa, który dokonuje wstępnej diagnozy, wyjaśnia naturę zgłaszanych problemów i przekazuje wytyczne co do dalszego postępowania. W przypadku takiej potrzeby  niektórych psycholog kieruje na psychoterapię.