KLAUZULA INFORMACYJNA –

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO

przez  Prywatny Ośrodek Szkoleniowo-Terapeutyczny

Małgorzata Przysłopska-Byczko

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prywatny Ośrodek Szkoleniowo-Terapeutyczny Małgorzata Przysłopska-Byczko z siedzibą w Jeleniej Górze

przy Alei Wojska Polskiego 18a/2.

Przetwarzanie danych

 • Przetwarzane dane osobowe są pozyskiwane w wyniku zapisywania się pacjentów na wizyty, telefonicznie pod numerem telefonu 573 131 172 adresem e-mail m.byczko@list.pl Dane obejmują imię i nazwisko oraz nr telefonu,
  w niektórych przypadkach również adres e-mail i adres zamieszkania.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
  f RODO, w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających
  z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 • Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Prywatny Ośrodek Szkoleniowo-Terapeutyczny polegają na przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji, poradnictwa i psychoterapii indywidualnej, a także ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej i/lub zaświadczenia.
 • Pani/Pana dane są przetwarzane w celu kontaktu dotyczącego dat i godzin spotkań w związku z diagnozą, konsultacją, poradnictwem bądź psychoterapią.
 • Dodatkowo dane są przetwarzane w związku z wystawianiem faktury.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji, poradnictwa i psychoterapii indywidualnej, a także komputerowo w celu ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej i/lub wydania zaświadczenia.

Okres przechowywania danych

 • Dane osobowe są przechowywane do momentu złożenia przez Panią/Pana żądania ich usunięcia lub w ciągu 10 lat

Przekazywanie danych

W sytuacji konieczności wystawienia faktury dane osobowe są przekazywane firmie biuro rachunkowe w Jeleniej Górze przy ul. Bartka Zwycięzcy, która prowadzi obsługę finansowo-księgową Ośrodka (dane w zakresie imienia 
i nazwiska, a na wyraźne życzenie pacjenta również adresu).

W sytuacji superwizji – czyli merytorycznego nadzoru procesów leczenia – informacje dotyczące pacjentki/pacjenta przekazywane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby (zachowana jest pełna anonimowość).

Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodową psychologa.

Z wyjątkiem zwolnienia z obowiązku z zachowania poufności przez prokuratora lub sąd bądź jeśli życie pacjentki/pacjenta lub innych osób będzie poważnie zagrożone.

 

Prawa właściciela danych osobowych

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia ich z bazy, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Jeśli życzą sobie Państwo usunięcia danych osobowych z bazy, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania – proszę o kontakt z Prywatnym Ośrodkiem Szkoleniowo-Terapeutycznym Małgorzata Przysłopska-Byczko Aleja Wojska Polskiego 18a/2, Jelenia Góra – pisemnie: pismo doręczone osobiście bądź pocztą tradycyjną.

Dokładam wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Dane przetwarzane ręcznie są chronione w zamykanym na klucz kontenerze biurowym. Dane przetwarzane komputerowo są chronione w folderze zabezpieczonym hasłem.