HomeO nasMikołaj Zarzycki

Oferowane usługi online:

– porady psychologiczne

– konsultacje psychologiczne

Mikołaj Zarzycki

psycholog

Od czasu studiów aż do chwili obecnej rozwijam się w obszarze psychologii, koncentrując swoje zainteresowania na psychologii zdrowia i klinicznej oraz popularyzowaniu nauki psychologicznej. Liczne praktyki zawodowe (w tym nadprogramowe) oraz pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyte w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu, współpraca z Pracownią Rozwoju we Wrocławiu (prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla dorosłych i młodzieży), wolontariat na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu (uczestnictwo w oddziałowych spotkaniach społeczności terapeutycznej, prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych, współprowadzenie terapii grupowych), współpraca z Pracownią Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego mogą wskazywać na systematyczny rozwój umiejętności zawodowych. Miałem też okazję stworzyć projekty profilaktyczne i popularyzatorskie w niektórych z w/w instytucji. Oprócz tego jestem zatrudniony na stanowisku badacza w dziedzinie psychologii na Uniwersytecie Północnej Walii (Bangor University) w Wielkiej Brytanii, gdzie również robię swój doktorat z zakresu psychologii zdrowia. Badania, które tam przeprowadzam, poświęcone są sytuacji nieformalnych (zwykle rodzinnych) opiekunów oraz osób, które otrzymują od nich opiekę (np. żona opiekująca się mężem po udarze). Celem badań jest zrozumienie sytuacji tych osób oraz zbudowanie wsparcia dla nieformalnych opiekunów.

Doświadczenie zdobyte na studiach (w szczególności związane z przedmiotami diagnostycznymi), współpraca z Pracownią Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, jak również dalsze pogłębianie wiedzy w tym zakresie poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i treningach stanowią moje podstawy pracy w prowadzeniu konsultacji psychologicznych, poradnictwa oraz udzielania pomocy psychologicznej. Konsultacje psychologiczne są krótkoterminowym rodzajem pomocy psychologicznej (ograniczającym się do maksymalnie 3 spotkań) dla wszystkich tych, którzy znaleźli się, w trudnym momencie życia i nie wiedzą, jak sobie poradzić ze swoją sytuacją. Celem konsultacji psychologicznej jest ustalenie problemu z jakim zmaga się osoba doświadczająca trudności oraz określenie optymalnego sposobu jego rozwiązania. Konsultacja sama w sobie może być wystarczającą formą wsparcia psychologicznego, początkiem procesu terapeutycznego bądź wskazać na dalsze postępowanie terapeutyczne jeśli zachodzi taka potrzeba (np. poprzez skierowanie na psychoterapię). 

Ukończyłem z wyróżnieniem studia magisterskie z psychologii w Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia licencjackie z fizjoterapii w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Oprócz tego skończyłem też studia podyplomowe z pedagogiki, a na moment obecny jestem na drugim roku studiów doktoranckich z psychologii na Uniwersytecie Północnej Walii (Bangor University) w Wielkiej Brytanii (doktorat zakończony zostanie w 2022).

Prywatnie mieszkam w Północnej Walii razem z moją żoną i malutką córką. Czerpię dużo radości z przebywania z moją rodziną, jestem zaangażowany w swoją pracę badawczą, gdy tylko mogę to sięgam po lektury z zakresu filozofii i sztuki. Jestem wegetarianinem z pobudek ideologicznych – zależy mi na losie zwierząt i naszej planety.

Rezerwacja usług online

Wstecz