HomeO nasMałgorzata Przysłopska – Byczk...

Oferowane usługi:

– porady psychologiczne

– psychoterapia indywidualna

– psychoterapia rodzinna oraz psychoterapia par tylko bezpośrednio

Małgorzata Przysłopska – Byczko

psycholog, psychoterapeuta, pedagog

Swoje doświadczenie zawodowe budowałam zaczynając od pracy pedagoga i nauczyciela w szkole. Wówczas miałam do czynienia z problemami rodziców i dzieci w kontekście trudności szkolnych. Obecnie pracuję jako psycholog i psychoterapeuta zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Sentyment do początków mojej kariery zawodowej realizuję podejmując się form wspierających i dzieci indywidualnie i grupowo. Poza nadzorowaniem pracy i pracą w Ośrodku  na co dzień jestem psychologiem w PZP przy Specjalistycznym Szpitalu im. Dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oraz w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kowarach w Oddziale Leczenia Nerwic.

Pracując z pacjentami korzystam głównie z metod psychoterapii ericksonowskiej, nie ograniczam się jednak do metod i technik z jednej szkoły psychoterapii. Równie atrakcyjne są dla mnie metody z podejścia systemowego a ponieważ w procesie udzielania pomocy istotne jest nie tylko szukanie rozwiązań i ułatwianie zmiany, ale ukazywanie możliwości tkwiących wewnątrz człowieka stosowanie metod z różnych podejść celem uzyskania rezultatu jest jak najbardziej zasadne. Do ulubionych metod należą metafory i bajki, które służą nie tylko dzieciom.  Chciałabym też podkreślić metodę EMDR, ze względu na jej skuteczność. Metoda ta jest rekomendowana przez instytucje międzynarodowe, takie jak m. in. Światową Organizację Zdrowia (WHO), Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, Ministerstwo Obrony i Lecznictwa dla Weteranów USA. 

Podstawą mojej zawodowej ścieżki było ukończenie pedagogiki wczesnoszkolnej we Wrocławskim Uniwersytecie i psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Szkoląc się w zakresie pracy psychoterapeutycznej uzyskałam Dyplom Ukończenia Kompleksowego Szkolenia w zakresie Terapii Ericksonowskiej, ukończyłam 2 – letnie Studium Psychoterapii Dziecka i Rodziny w Krakowie. Na przestrzeni dwóch lat szkoliłam się w zakresie Podejścia Systemowego i Ustawień Rodziny w Psychoterapii w Katowicach. Odbyłam staże zawodowe pracując w oddziałach: dziennym i całodobowym z pacjentami psychotycznymi oraz zaburzonymi lękowo i depresyjnie – w Jeleniej Górze i w

Kowarach – Bukowcu. Odbyłam wymaganą liczbę godzin superwizji indywidualnej i grupowej. Doświadczenia te pozwoliły mi na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Psychoterapeuty (certyfikat EAP). Do dzisiaj poszerzam swoje kompetencje o nowe metody pracy terapeutycznej. Uzyskałam dyplom terapeuty metodą EMDR. Systematycznie uczestniczę  w superwizjach. 

Praca metodą EMDR, która jest uznaną w świecie metodą leczenia traum polega na odwrażliwianiu za pomocą ruchu gałek ocznych, jest to praca w kontakcie bezpośrednim. Więcej o metodzie w zakładce – metody pracy.

Prywatnie mieszkam w Jeleniej Górze, od niedawna w nowym miejscu wśród zieleni sadów i ogródków przydomowych. Codziennie rano słyszę śpiew ptaków, które moją okolicę szczególnie sobie upodobały. Lubię długie spacery i dobre towarzystwo do konwersacji. Ogromnie lubię koty, ale przede wszystkim jednego. Jestem mamą trójki dzieci, które już nie mieszkają ze mną.

Rezerwacja usług online

Wstecz