Oferowane usługi online:
– porady psychologiczne
– konsultacje psychologiczne

Anna – Maria Byczko

psycholog

Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywałam jako asystent psychologa w Jeleniogórskim ZOL przy ul. Żeromskiego, gdzie miałam okazję towarzyszyć pensjonariuszom (osobą terminalnie chorym, jak również niepełnosprawnym ruchowo), udzielając im emocjonalnego wsparcia w ich codzienności.

Podczas studiów przyszedł czas na kolejne wyzwania, dlatego podjęłam się wolontariatu na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Miałam tam okazję do uczestniczenia w konsyliach lekarskich, prowadzenia warsztatów psychoedukacyjnych, oraz współprowadzenia terapii grupowych. Studia zakończyłam odbyciem praktyk w szpitalu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na oddziale dziennym psychiatrii, gdzie również prowadziłam warsztaty psychoedukacyjne, oraz wywiady kliniczne z pacjentami, w celu wstępnej weryfikacji ich stanu psychicznego.    

Po skończeniu studiów pracowałam jako psycholog penitencjarny Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze, jak i miałam okazję opiniować osoby wyjeżdżające na Misje Zagraniczne.

Udzielam konsultacji psychologicznych poprzez ustalenie problemu osoby doświadczającej trudności oraz określenie optymalnego sposobu jego rozwiązania. W pracy psychologicznej bliski jest mi nurt humanistyczno – egzystencjalny zgodnie z którym psycholog jest słuchaczem i przewodnikiem, ułatwiającym dzielenie się przemyśleniami. Szanuję kompetencje pacjenta, zakładam że wewnątrz w podświadomości zna rozwiązanie swojego problemu. Oferuję więc pomoc w nazwaniu problemu oraz możliwość przyjrzenia się swoim trudnościom przy moim wsparciu. Doświadczenie psychologiczne budowałam przebywając w środowiskach wielokulturowych. Po ukończeniu studiów odbyłam dwukrotną podróż do Stanów Zjednoczonych, podczas której przyglądałam się ludziom pod kątem odmienności kulturowej, a także zgłębiałam wiedzą na Uniwersytecie St. Joseph w Hartford, Connecticut. Doświadczenia te bardzo sobie cenię szczególnie, że w dzisiejszym świecie, elastyczność w kontekście postrzegania rzeczywistości jest konieczna ze względu na  rosnącą liczbę wytworów kulturowych nie mieszczących się w ramach tradycyjnie postrzeganego porządku. W swojej pracy zawsze biorę pod uwagę zróżnicowanie kulturowe (dotyczy to rytuałów, norm z wnętrza rodziny, z regionów w Polsce i poza granicami).   

Studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, oraz kurs z psychologii sportu na Uniwersytecie St. Joseph w Hartford Connecticut, USA. Dalszą drogę zawodowa wiążę z pogłębianiem wiedzy i doświadczenia z zakresu psychologii, kryminologii, kryminalistyki i prawa.

Mieszkam obecnie pod Warszawą. Lubię aktywność na świeżym powietrzu. Uwielbiam długie wycieczki rowerowe i biwaki pod gołym niebem. Jestem amatorką dobrej lektury i kawy z mlekiem sojowym.

Rezerwacja usług online

Wstecz