psychology, face, dialogue

Trauma: ŻYCIE PO TRAUMATYCZNYM DOŚWIADCZENIU

Temat trudnych doświadczeń a dokładniej stresu na ich tle przewija się chyba najczęściej w pracy psychoterapeutycznej. Być może w pracy miałeś ciężką atmosferę, codziennie doświadczałeś krytyki, byłeś mobingowany, przeżyłeś stalking, byłeś świadkiem al ...